Facebook
Menu

Sídliště Novodvorská vzniklo na částech katastrů Braníka, Lhotky a Hodkoviček v letech 1964-1969 podle plánu architektů Aleše Bořkovce a Vladimíra Ježka. Představuje tak ucelený soubor obytné výstavby i občanské vybavenosti. Dnes však čelí pokusům o realizaci předimenzovaných stavebních záměrů, které by znehodnotily jeho urbanistickou koncepci a zhoršily by pohodu života jeho obyvatel. Myslíme si, že nová zástavba musí respektovat zástavbu stávající a koncepčně ji doplňovat. Současně je třeba rehabilitovat objekty občanské vybavenosti tak, aby sloužily sousedům. Výstavba metra D je příležitostí, jak zlepšit dopravní obslužnost. A jak vidíte budoucnost Novodvorské Vy?

Novodvorská témata

Zapojte se

Vybrané příspěvky

Lucie Marková: Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda jsou nějaké plány s budovami a prostory okolo KD Novodvorská? Samotné centrum je kromě Městké knihovny téměř nevyužité a zanedbané. Okolní budovy a veřejné prostranství je na dost špatné úrovni, obklopeno několika “výčepy”, na lavičkách se povalují bezdomovci… zoufale nám tu chybí slušný a čistý prostor, kde by se mohli lidé jen tak potkávat a trávit čas… rodiny s dětmi, důchodci, lidé po práci… Existuje případně nějaká iniciativa? Sama jsem s naší sousedskou komunitou již vybudovala komunitní prostor mezi sídlištními domy, ráda se zapojím a jakkoli pomůžu, pokud je cesta :-) Děkuji za odpověď, Lucie Marková
Mrzí nás, že současná Rada MČ Prahy 4 nepokračuje v revitalizaci veřejných prostranství podle námi vypracovaného generelu. Konkrétně na Novodvorské hodláme přeměnit ubytovnu v nějakou formu asistovaného bydlení nejen pro seniory. Prostory bývalého kina Kosmos chceme přestavět primárně pro nedostatkové formy lékařské péče jako jsou zubaři nebo praktičtí lékaři, kterých se na Novodvorské nedostává. Vlastní KD Novodvorská by tak mělo sloužit primárně jako komunitní centrum se zaměřením na rodiny s dětmi, mládež a seniory. Rádi bychom veřejné prostranství povýšili na náměstí, v tuto chvíli je bohužel jeho část v soukromých rukou a budeme se snažit ji získat do vlastnictví města. Rádi Vás s Vašimi zkušenostmi do procesu přípravy zapojíme. Petr Štěpánek
Radek Mittelbach: Dobrý den,souhlasím s výše uvedeným příspěvkem od paní Markové. Celé prostranství kolem KC Novodvorská by určitě mělo potenciál živého náměstí s více zelení, příjemným místem pro relaxaci a setkávání s přáteli a podporou drobného podnikání s menšími obchůdky, kavárnou atd. Namísto toho je KC a přilehlé "náměstí" dlouhodobě v tristním stavu, drobní podnikatelé byli již před cca 10 lety z důvodu plánované rekonstrukce, která započala až nedávno, vyhnáni ze svých prostor. Na náměstí se shlukují různá individua a rozhodně není příjemným místem pro posezení. Toto je dlouhodobý problém, který se táhne už přes 20 let ale zatím s tím žádné vedení radnice nic neudělalo (kromě drobné opravy chodníků a vodní plochy, ovšem celé místo je nyní více zabetonované a zeleně je málo). Radnice by určitě měla snažit získat pozemky do svého vlastnictví, pokud by to bylo jen trochu možné. Nakonec mám dotaz, kdo za radnici schvaluje opravy chodníků a zastávkových ploch? Konkrétně mám na mysli zastávku Sídliště Novodvorská, která byla nedávno nově vyasfaltována, ale opět necitlivě k životnímu prostředí - tzn. vznikla velká asfaltová plocha a místa, kde dříve buď byl či by mohl být trávník zmizela. Děkuji.S pozdravemRadek Mittelbach
Souhlasím s Vámi, že pro rekultivaci prostranství mezi KC Novodvorská a Albertem bude klíčové získat pozemky do vlastnictví města. Bez souhlasu vlastníka se toho moc nepohne. Je ostuda, že se vůbec veřejné prostranství dostalo do soukromých rukou. Zastávky MHD a jejich okolí má v drtivé většině ve správě TSK a/nebo Dopravní podnik, které spadají pod hlavní město Prahu, tedy pod radního pro dopravu. Dostanu-li důvěru, pokusím se domluvit formu spolupráce, která povede ke zkvalitnění prostoru zastávek a jejich okolí. Petr Štěpánek

Zapojte se

Jméno a příjmení
E-mail
Čtvrť
Návrh či otázka

Podnět slouží pro interní potřeby Praha 4 sobě v souladu s GDPR. Může být zveřejněn na těchto stránkách včetně totožnosti toho, kdo jej podal. Vyhrazujeme si právo podnět odmítnout, znění redakčně upravit nebo krátit.

Odeslat