Facebook
Menu

V Podolí máme řeku s přístavem a spoustu zeleně. Nepustíme sem nové mosty plné automobilů, které by sloužily hlavně jako zkratka z D5 a městského okruhu na severojižní magistrálu a D1. Chceme klidné nábřeží pod Vyšehradem a přístup k řece. Začneme také se skutečnou rekultivací centra Podolí od Nedvěďáku po Podolskou. Zaměříme se i na zlepšení dostupnosti a kvality škol pro podolské děti.

 

 

V Podolí máme řeku s přístavem a spoustu zeleně. Nepustíme sem nové mosty plné automobilů, které by sloužily hlavně jako zkratka z D5 a městského okruhu na severojižní magistrálu a D1. Chceme klidné nábřeží pod Vyšehradem a přístup k řece. Unikátní zelený charakter tohoto nábřeží udržíme.

Prostory od Podolské, přes Nedvěďák až nahoru k náměstíčkům Na Dolinách a Na Zlatnici si zaslouží kultivaci. Prosadíme přípravu závazné studie, která by vedla standardy renovací těchto prostranství a přispěla k rozvoji jejich skutečného sousedského charakteru.

Podolská témata

Zapojte se

Vybrané příspěvky

Alena Drápalová: za Petiční výbor - SOIP- Praha 4 nesouhlasíme s výškovými limity na ploše tzv. PENTAGONU.Jak zdůraznil smluvní stát v prohlášení o výjimečné světové hodnotě, „Integrita Historického centra Prahy je ohrožena tlakem developerů, kteří usilují o výstavbu nových předimenzovaných budov v centru města a v jeho nárazníkové zóně. V souvislosti s rozvojem výškových budov na Pankrácké pláni v panoramatu z Pražského hradu:D 11: V souladu s doporučením z roku 2008 by nové nebo náhradní budovy uvnitř tzv. pentagonu neměly přesáhnout výšku 60–70 m.D 12: Mimo tzv. pentagon by na Pankrácké pláni neměla být povolena výstavba budov vyšších než je obecně výška budov v okolí a výškové omezení by mělo být příslušným způsobem upraveno i ve vznikajícím návrhu pražského metropolitního plánu. Stát by měl také podniknout všechny přiměřené kroky k zajištění, že projekt výstavby Rezidence Park Kavčí hory nebude pokračovat.Na základě těchto doporučení a přání občanů celé ČR nechceme výškový limit S. Developer neustále používá salámovou metodu, aby se vyhnul kódu G, hlavně v ulici Pujmanové a Kotorská.Žádáme Radu HMP, aby dodržela doporučení mise UNESCO v Praze z března 2019 a nerozdělovala územní plán nebo jeho změnu na přání developera.
Výškové limity na ploše tzv. Pentagonu byly po našich námitkách k Metropolitnímu plánu sníženy na hladinu požadovanou UNESCEM, žádný nový stošedesátimetrový mrakodrap místo hotelu Panorama už nevznikne. Pro první etapu Rezidence Kavčí Hory však stavební úřad Prahy 4 vydal územní rozhodnutí a stavební povolení a letos v březnu magistrát toto rozhodnutí potvrdil a stalo se pravomocným. Pokud jde o druhou etapu, tam ještě nebyl podán návrh na změnu územního plánu se specifickým kódem S, byl podán pouze podnět na změnu. My budeme trvat na tom, aby ve změně územního plánu byl schválen nižší kód zastavěnosti G, při němž bude respektována výšková hladina okolní zástavby. Alžběta Rejchrtová
Martina Kusinová: Dobry den, zajimalo by me, jake jsou plany s tenisovymi kurty na Dvorcich? Doslechli jsme se, ze soucasny najemce (tenisovy klub) dostal vypoved. Obavame se dalsi vystavby. Dekuji za odpoved a drzim vam palce.
Vždy preferujeme a chráníme stávající užití, ke kterému mají sousedé vztah. Pro oblast Dvorců budeme žádat regulační plán nebo alespoň závaznou urbanistickou studii, aby se tam nestavělo stylem "kolik pater urvu”. Název Dvorecké náměstí jasně říká náměstí, otevřený veřejný prostor, nikoli jen další naddimenzované budovy. Chceme spolupracovat s hlavním městem na takovém využití pozemků, které bude ve prospěch sousedů. Sousedé v každém případě musí být zapojení do přípravy urbanistické koncepce i mít možnost se vyjádřit k případné stavbě. Na každý pád současnou situaci prověříme. Petr Štěpánek
Dana Kábová : Mohu se zeptat, jaké mosty kromě Dvoreckého jsou ještě v Podolí plánované? Děkuji.
V minulých volebních obdobích se nám podařilo přesvědčit téměř všechny kolegy ze Zastupitelstva MČ Praha 4, aby původně plánovaný Dvorecký most vedl ze Zlíchova do Kublova jako most určený výhradně pro tramvaje, MHD a nemotorovou dopravu. Jako člen soutěžní poroty jsem se podílel na výběru nízkého neokubistického mostu, který vhodně dotvoří oblast nábřeží v Podolí. Na tomhle všem jsme spolupracovali s hlavním městem Prahou. Považujeme tedy za podraz, že hlavní město Praha do návrhu Metropolitního plánu vrátilo nejen kapacitní most pro automobily ze Zlíchova do Dvorců přes Žluté lázně, ale navíc ještě do výhledu zařadilo další automobilový most pod Vyšehradem. Proti oběma mostům jsme v červnu nasbírali dostatek podpisů na podání námitky k návrhu Metropolitního plánu. V případě zvolení budeme pokračovat v úsilí o vyřazení těchto dvou mostů z Metropolitního plánu. V případě jejich prosazení hrozí zahlcení nábřeží v Podolí a Braníku auty a ulice Na Dolinách a Jeremenkova budou sloužit jako automobilová spojka mezi levým břehem a severojižní magistrálou, případně D1. Přitom pro automobilovou dopravu zde již máme Barrandovský most a Jižní spojku. Podrobnější zákres obou plánovaných mostů najdete na https://plan.praha.eu/. Ujišťuji Vás, že já i moji kolegové z Praha 4 sobě - sousedé a nezávislí, budeme i nadále usilovat o rezidenční charakter Podolí a Braníka. Uděláme vše pro to, aby lokalita nebyla zaplavena tranzitní dopravou a aby si místní lidé mohli užívat spojení obou čtvrtí s řekou a aby nebyli obtěžováni hlukem a emisemi nadbytečné tranzitní dopravy. Petr Štěpánek

Zapojte se

Jméno a příjmení
E-mail
Čtvrť
Návrh či otázka

Podnět slouží pro interní potřeby Praha 4 sobě v souladu s GDPR. Může být zveřejněn na těchto stránkách včetně totožnosti toho, kdo jej podal. Vyhrazujeme si právo podnět odmítnout, znění redakčně upravit nebo krátit.

Odeslat