Facebook
Menu

Pankrác je od dvacátých let 20. století dynamicky se rozvíjející čtvrtí. Patří i k dopravně nejzatíženějším, protože ji protíná severojižní magistrála a na Pankrácké pláni se tyčí „pražský Manhattan“. Přesto v ní současní plánovači vidí nový obrovský potenciál rozvoje.

V Metropolitním plánu se nám podařilo prosadit, že zde nevyroste další stošedesátimetrový mrakodrap, ale museli jsme jménem občanů podat zásadní námitky proti zahuštění zástavby v okolí hlavní pošty, na Reitknechtce i  přestavbě objektů občanské vybavenosti v ulicích Pujmanové a Na Pankráci. Pomůžete nám svými návrhy a podněty zlepšit život na pankráckých sídlištích?

Pankrácká témata

Zapojte se

Vybrané příspěvky

Hana Svobodová: Asi před rokem se mluvilo o "humanizaci" magistrály, jak tento projekt probíhá? Jak postupuje plán na kultivaci parku Jezerka (rekonstrukce jezírka)?
Ve spolupráci s IPRem jsme připravili revitalizaci Táborské a Na Veselí, která zahrnovala také zklidnění magistrály, konkrétně vybudování bezpečných přechodů na náměstí Hrdinů a v Lounských. Bohužel naši nástupci podle studie nepostupovali. Určitě se k její realizaci vrátíme. Posvátný háj Na Jezerce je zmiňován z dob Libuše již v Balbínově kronice a je ostuda jak zdejší pramen skončil. Dlouho jsme řešili majetkové poměry, kde restituenti blokovali jakékoliv řešení. Teď už je park ve vlastnictví města a revitalizace jezírka tak může začít. Jeho prameny zničené zástavbou je možné z části nahradit svody dešťové vody z okolních střech jako například ze sousedního divadla Jezerka (dříve studio Jezerka). Petr Štěpánek
Martin Vondráček: Proč jsou bývalé obchody v ul. Pujmanové v tak žalostném stavu? Už tam skoro nikdo neprodává. Nájmy jsou asi nad možnosti pronajímatelů? Objekty chátrají. Jak toto místo oživit? Dnes se nakupuje v obchodních centrech. Ale prázdné by to tam snad být nemuselo. A ten přístřešek je sice kvalitní, ale nějak se tam architektonicky nehodí. Vodní prvky jsou postupně demolovány vandaly. Je to smutný prostor. Co s tím navrhujete dělat?
Problém je stejný jako na většině sídlišť v Praze. Část nemovitostí byla chaoticky rozprodána a kupci sázejí na spekulativní zhodnocení svého majetku. Často to probíhá tak, že žádají o změnu územního plánu na více pater, aby na místě mohli stavět vysoké budovy plné kanceláří nebo investičních bytů. Právě proti tomuto nešvaru jsme sbírali podpisy pod připomínky k návrhu Metropolitního plánu. U objektů, které zůstaly ve vlastnictví MČ Praha 4, provedeme revizi smluv a budeme se snažit přivést takové nájemníky, kteří přispějí ke kvalitě veřejné vybavenosti v sídlišti. Stav hřiště a vodních prvků je bohužel vizitkou současné koalice. Estetika přístřešku je bohužel v provedení vhodném do průmyslového areálu, navíc výrazně zastiňuje sousedící nemovitosti a spoustu budoucích nájemníků odrazuje. Zkusíme vyhlásit soutěž na jeho odlehčení a prosvětlení a na lepší řešení celé promenády. Petr Štěpánek
Alena Drápalová: za Petiční výbor - SOIP- Praha 4 nesouhlasíme s výškovými limity na ploše tzv. PENTAGONU.Jak zdůraznil smluvní stát v prohlášení o výjimečné světové hodnotě, „Integrita Historického centra Prahy je ohrožena tlakem developerů, kteří usilují o výstavbu nových předimenzovaných budov v centru města a v jeho nárazníkové zóně. V souvislosti s rozvojem výškových budov na Pankrácké pláni v panoramatu z Pražského hradu:D 11: V souladu s doporučením z roku 2008 by nové nebo náhradní budovy uvnitř tzv. pentagonu neměly přesáhnout výšku 60–70 m.D 12: Mimo tzv. pentagon by na Pankrácké pláni neměla být povolena výstavba budov vyšších než je obecně výška budov v okolí a výškové omezení by mělo být příslušným způsobem upraveno i ve vznikajícím návrhu pražského metropolitního plánu. Stát by měl také podniknout všechny přiměřené kroky k zajištění, že projekt výstavby Rezidence Park Kavčí hory nebude pokračovat.Na základě těchto doporučení a přání občanů celé ČR nechceme výškový limit S. Developer neustále používá salámovou metodu, aby se vyhnul kódu G, hlavně v ulici Pujmanové a Kotorská.Žádáme Radu HMP, aby dodržela doporučení mise UNESCO v Praze z března 2019 a nerozdělovala územní plán nebo jeho změnu na přání developera.
Výškové limity na ploše tzv. Pentagonu byly po našich námitkách k Metropolitnímu plánu sníženy na hladinu požadovanou UNESCEM, žádný nový stošedesátimetrový mrakodrap místo hotelu Panorama už nevznikne. Pro první etapu Rezidence Kavčí Hory však stavební úřad Prahy 4 vydal územní rozhodnutí a stavební povolení a letos v březnu magistrát toto rozhodnutí potvrdil a stalo se pravomocným. Pokud jde o druhou etapu, tam ještě nebyl podán návrh na změnu územního plánu se specifickým kódem S, byl podán pouze podnět na změnu. My budeme trvat na tom, aby ve změně územního plánu byl schválen nižší kód zastavěnosti G, při němž bude respektována výšková hladina okolní zástavby. Alžběta Rejchrtová

Zapojte se

Jméno a příjmení
E-mail
Čtvrť
Návrh či otázka

Podnět slouží pro interní potřeby Praha 4 sobě v souladu s GDPR. Může být zveřejněn na těchto stránkách včetně totožnosti toho, kdo jej podal. Vyhrazujeme si právo podnět odmítnout, znění redakčně upravit nebo krátit.

Odeslat