Facebook
Menu

Michle je čtvrtí, která se již desítky let neustále proměňuje. Horní a Dolní Michli rozetnula severojižní magistrála, vedle ní vzniklo BB Centrum, největší administrativní centrum v republice. Bývalé průmyslové objekty v Dolní Michli jdou postupně k zemi a jsou nahrazovány bytovými domy. Ve snaze zabránit developerům, aby své stavební pozemky vytěžili na maximum, jsme v minulém volebním období nechali zpracovat územní studii na oblast Dolní Michle. Dnes již několik developerů podle této studie snížilo kapacitu svých záměrů na polovinu a zvýšilo podíl zeleně. Kde ještě v Michli se dá změnit život k lepšímu?

Michelská témata

Zapojte se

Vybrané příspěvky

Libor Chocholatý: Mám návrh na "jak" spíš než "kde". Dostat do stavebního zákona opět povinnost obeslat přímé sousedy parcel, kde se má něco stavět. Aby je nebylo možné efektivně vyšachovat tím, že investor zvýší počet účastníků nad 30 a stavení řízení proběhne pouze vyvěšením na úřední desce.
Za nás platí, že stavební úřad má přímé sousedy obesílat. Vyvěšení bylo zavedeno jako jasný institut jejich obejití. Také navrhujeme povinnost obeslat jako účastníky místní spolky a bydlící nájemníky v sousedících nemovitostech. Nad rámec zákona nechala naše bývalá radní Alžběta Rejchrtová roznášet lidem dotčeným výstavbou přímo do schránek pozvánky na komisi územního rozvoje, kde se projekty projednávají ještě ve fázi studie. Petr Štěpánek
Pavla Hlouskova: Co mi leží v žaludku už 10 let a stále bude je plánovaný projekt na rohu Budějovicke a Vyskočilova (ten 19-ti patrový kolos) a na něj navazana výstavba administrativního komplexu podél ulice Budějovická směrem na Pankrác.Dekuji
Kdyby před dvanácti lety neprodala radnice pozemek developerovi, který s ní dobře vycházel, mohli jsme si jak my, tak sousedi ušetřit spoustu trápení. Sebrali jsme 1800 podpisů pod protestní petici a za našeho vládnutí na radnici přijalo zastupitelstvo usnesení, v němž žádá magistrát o zpětný odkup pozemku. Tehdy magistrát územní rozhodnutí na tento administrativní kolos po našich námitkách zrušil s tím, že takhle vysoká budova na to místo nepatří. V tomto volebním období však otočil o 180 stupňů a už tam najednou patří. Se sousedy i městskou částí jsme podali odvolání, a pokud budeme opět ve vedení radnice, podáme proti němu i žalobu. Proti přestavbě objektů občanské vybavenosti podél Budějovické jsme opět sesbírali stovky podpisů a já jsem jako zástupce veřejnosti podala námitku do Metropolitního plánu a prosadila ji také v zastupitelstvu městské části, tak věřím, že tam obchody zůstanou. Doufáme tedy, že přimějeme autory Metropolitního plánu, aby objekty komerční vybavenosti zůstaly podél Budějovické ve stávající výškové hladině. Alžběta Rejchrtová
Jana Kašparová: Úprava vedení cyklotrasy od metra Kačerov ke Spořilovu místo ulicí Na Nivách blíže k trati mezi garážemi. Ulice je slepá, s obousměrný provozem aut i cyklistů, kdy často někdo využívá pro vyhýbání úzký chodník. Není to bezpečné a určitě ani příjemné pro chodce, cyklisty i motoristy.
Určitě bychom rádi revitalizovali pás od Kačerova po Sliačskou. Je zde potenciál jak pro plnohodnotnou cyklostezku, tak pro komunitní centrum a spoustu zeleně. Petr Štěpánek
Linda Anušić: Mám podnět ke školství, v rámci stávající infrastruktury dát možnost vyrůst alternativám jako je Montessori apod., V Praze 4 je hodně dětí a ne každá rodina disponuje tisíci na školné pro dítě a přesto by toto vzdělávání bylo právě pro něj. Hezký příklad je Archa v budově státní školy na Jeremenkove ulici. Má omezenou kapacitu a je také částečně zpoplatněna. Takže můj návrh zní: hledejme možnosti a podporujeme rodiny s dětmi.
Rozhodně podporujeme vysokou diverzitu školských vzdělávacích programů. Osobně jsem byl několik volebních období členem školské rady dvou Waldorfských škol a během mého starostování jsme podpořili integraci Montessori do školy zřizované městskou částí. V tomto volebním období bohužel spravuje školství starostka za ANO a vše se vrací do starých kolejí. Chceme, aby si děti a rodiče v Praze 4 mohli vybrat školní vzdělávací program, který jim bude nejvíce vyhovovat. Pokud dostaneme ve volbách mandát, určitě podpoříme diverzifikaci školských vzdělávacích programů. Petr Štěpánek
Markéta Kaňáková: Mám toho více: Jednak je to návrh na revitalizaci ulice Pod farou. Určitě by se tam hodilo více laviček v dobrém stavu a klidně i pár herních prvků pro děti. Ulice je poměrně dlouhá a zasloužila by si určitě oživit...Dále mi přijde škoda, že místo kolem Vršovické vodárny je nevyužité, alespoň v sezóně by se hodilo mít otevřená vrata kvůli třešním, ale určitě by stálo za to vymyslet i jiné využití kvůli atmosféře tohoto místa.Další návrh se týká pediatrů a jejich nedostačujících kapacit - např. Poliklinika Budějovická dlouhodobě nové pacienty nenabírá, ideální místo na ordinaci by bylo např. v sídlišti Ohradní nebo v Dolní Michli.
Sídliště Ohradní si určitě zaslouží lepší péči a prostor za paneláky je velmi cennou klidnou zónou. Dostaneme-li důvěru, spojíme se s Vámi a společně připravíme, co se v ulici Pod farou dá udělat. U Vršovické vodárny jsme před lety zachránili lípy před vykácením a jednali jsme s PVS a PVK o trvalém zpřístupnění parku. Snad se nám to podaří dotáhnout. Pediatrů, ale i zubařů je dlouhodobě nedostatek, přitom třeba radnice je zbytečně v nájmu v Poliklinice a zabírá tam místo lékařům. Napravit tuhle chybu našich předchůdců bude trvat dlouho, ale pokusíme se o to. Provedeme revizi nájmu v objektech městské části v Dolní Michli a pokusíme se najít nebytové prostory vhodné pro zdravotní a sociální služby. Petr Štěpánek
Marta Strýčková: Dobrý den. Žijeme kousek od Kotěrovy vodárenské věže. Je nádherná. I její pozemky. Ráda bych zde viděla sousedskou "komunitní" zahradu. Myslím, že v Michli chybí místo k setkávání, pořádání menších akcí (nejbližší jsou Kavčí hory, kde se ale jedná o nárazové akce) a místo, kde se komunita pravidelně setkává. Jsem přesvědčená, že by o zahradu a možnost například pěstovat zeleninu a tak trávit smysluplně čas s dětmi jinak než na hřišti, by mnoho lidí ocenilo. Děkuji a přeji vše dobré.
Zhruba před 10 lety se nám podařilo v ulicích Hanusova a Kvestorská zabránit vykácení lip při špatně připravené rekonstrukci sítí. Od té doby se snažíme o kultivaci předprostoru vodárny a otevření areálu. V okolí magistrály zoufale chybí veřejně přístupné zelené plochy. V případě zvolení navážeme na úsilí o zpřístupnění zahrady naší tehdejší radní Alžběty Rejchrtové. Místo je ve vlastnictví hlavního města Prahy a není nejmenší důvod, aby bylo veřejnosti nepřístupné. Petr Štěpánek

Zapojte se

Jméno a příjmení
E-mail
Čtvrť
Návrh či otázka

Podnět slouží pro interní potřeby Praha 4 sobě v souladu s GDPR. Může být zveřejněn na těchto stránkách včetně totožnosti toho, kdo jej podal. Vyhrazujeme si právo podnět odmítnout, znění redakčně upravit nebo krátit.

Odeslat