Facebook
Menu

Domkařský až vilový charakter Lhotky byl narušen vynětím velké části území do nového katastru Kamýk a výstavbou Sídliště Novodvorská na části území Lhotky. Poklidný charakter si zachovala Kolonie Tempo a část okolí Lhoteckého kostela. Přechod mezi Sídlištěm Novodvorská a vilovou zástavbou jsme stabilizovali zřízením biotopového koupaliště Lhotka, které zásadně zvýšilo atraktivitu bydlení v sousedství. Domy z Tempa čeká připojení na Metro D a s ním spojený stavební ruch v okolí stanice. Vše musí proběhnout s respektem k nízké výškové hladině zástavby na Lhotce. Stávající zeleň musí být ochráněna volném rozsahu. Jak byste si představovali Lhotku v příštích letech Vy?

Témata k Lhotce

Zapojte se

Vybrané příspěvky

Hana Ovesleová: My, co bydlíme na úplné výspě Prahy 4, v ulici Mirotická 5, bychom rádi, kdybychom se nemuseli denně dívat na odpudivé opuštěné garážové domy a jejich zanedbané okolí. Rádi bychom měli možnost někde venku posedět ve stínu stromů, rádi bychom cukrárnu či kavárnu s venkovním posezením aniž bychom museli jezdit do obchodního centra a taky bychom přivítali třeba komunitní zahradu ve vnitrobloku. To by se nám na tom sídlišti skutečně lépe žilo.
Naprosto rozumím, co vás trápí. Sám jsem od konce 60. let bydlel v modrém švéďáku na sídlišti Krč, byl to tehdy poslední větší dům v Krči a zažívali jsme podobné problémy jako Vy dnes. Pokud nám lidé dají mandát, chystáme zvelebení Jalodvorské louky s důrazem na ochranu zeleně. Když jsem byl starostou, podpořili jsme spoustu komunitních zahrádek ve vnitroblocích i mimo ně a tento program rozhodně hodláme obnovit. Od Mirotické a Paběnické na jih a od Novodvorské na západ je to bohužel Praha - Libuš, která má svého starostu. Určitě s ním ale po volbách promluvím a dohodneme se, jak zvelebit hraniční oblasti obou městských částí. Petr Štěpánek

Zapojte se

Jméno a příjmení
E-mail
Čtvrť
Návrh či otázka

Podnět slouží pro interní potřeby Praha 4 sobě v souladu s GDPR. Může být zveřejněn na těchto stránkách včetně totožnosti toho, kdo jej podal. Vyhrazujeme si právo podnět odmítnout, znění redakčně upravit nebo krátit.

Odeslat