Facebook
Menu

Krč dostala ránu při výstavbě Jižní spojky, byla zbourána škola i obecní úřad, zaniklo centrum a Krč byla rozdělena vedví. Postupně se vytvořilo centrum nové na Budějovickém náměstí a v šedesátých letech bylo na polích a v sadech za obcí postaveno zcela autonomní Sídliště Krč.
Dnes je největší příležitostí a zároveň ohrožením výstavba Metra D. V Krči bude hned pět stanic nového Déčka - přestupní Pankrác, Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Nové Dvory. Obyvatelům Sídliště Krč bylo metro D se zastávkou na Tempu slibováno už od konce šedesátých let. Metro nesmí znamenat nové stavební zásahy do sídlišť Krč a Jalodvorská ani do Kolonie Tempo na Lhotce nebo do dříve zastavěných oblastí Krče. Zástavba na nových stanicích musí respektovat stávající urbanistické poměry a nesmí být zneužita pro naddimenzovanou výškovou zástavbu kanceláří a investičních bytů. Nepřijatelná je čtyřproudá silnice mezi sídlišti Krč a Jalodvorská ohrožující Jalodvorskou louku, která musí zůstat nezastavitelná. Jakákoli nová výstavba na stanicích metra D musí být s dominancí bydlení a návazných služeb a pracovních příležitostí s respektem ke stávající zeleni a veřejným prostranstvím. Jak byste si Krč v příštích letech představovali Vy?

Krčská témata

Zapojte se

Vybrané příspěvky

Jaroslava Matoušková: Dobrý den, jak se stavíte k nesmyslnému zastavení a likvidaci Jalodvorské louky?
Od roku 2002, kdy jsem byl zvolen do Zastupitelstva MČ Praha 4, se stavím proti zastavění Jalodvorské louky. K místu mám velmi osobní vztah, od roku 69 do roku 83 jsem vyrůstal v horním švéďáku přímo proti Jalodvorské louce. Mám na to místo spoustu vzpomínek z dětství. Když jsem se stal starostou, navrhli jsme spolu s radní Alžbětou Rejchrtovou do Metropolitního plánu převést celé území do zeleně. V nedávno projednávaném návrhu Metropolitního plánu je území skutečně navrženo jako zelené nezastavitelné. Jižní okraj Jalodvorské louky je nicméně stále v nebezpečí, protože v návrhu Metropolitního plánu je navrhovaná po její jižní hraně čtyřproudá silnice. Proto jsme v červnu tohoto roku sbírali podpisy pod připomínku proti této plánované stavbě a petiční archy jsme odevzdali v termínu na Magistrátu. I díky podpisům dalších sousedů se připomínka stává námitkou a pořizovatel Metropolitního plánu ji bude muset s veřejností projednat. V případě zvolení budeme i nadále podnikat aktivní kroky k záchraně Jalodvorské louky a budeme v okolí všech budovaných stanic metra D prosazovat zachování zeleně a smysluplný rozvoj zaměřený na kvalitu bydlení v sousedství. Petr Štěpánek
Blanka Turturro: Vážení,po detailním prostudování volební listiny kandidátů na radnici MČ Prahy 4 jsem usoudila, že Vaše strana (kromě sympatického názvu) obsahuje i mnohá jména, která již znám nejen od slyšení nebo osobním setkáním, ale i z video- záběrů a mých návštěv zastupitelstva MČ Prahy 4.Budeme s dcerou volit celé Vaše uskupení v naději, že na radnici budete i nadále organizovat interaktivní rozhovory s občany, zastávat se opravdových potřeb obyvatel Prahy 4 = důstojného bydlení pro všechny vrstvy, respektu k naší přírodě a zeleni, které stále ubývá, místo navržené absurdní čtyřproudové silnice tam, kde má dopravě ulehčit metro a tramvaj. Věřím, že se mi podaří přesvědčit ještě pár sousedů o tom, aby vám dali hlas a těšili se na obnovení přímého jednání s Vámi ohledně změn, "zahušťování" výstavby v únosné míře a především obnovení příjemné a sympatické atmosféry na radnici se zástupci, kteří zde opravdu bydlí a všechny starosti i radosti prožívají s námi.Třeba lze s využitím technologií střechy budoucích autobusových stanic a stánků již vybavovat fotovoltaickými panely, a především SKUTEČNĚ respektovat náš největší luxus: životní prostředí, kupř. volný zelený prostor krčské louky pro školní procházky, všechny staříky s norskými holemi, maminky s kočárky a rodinami s pejsky, kteří tak mohou tento prostor zdarma využívat. Za žádných okolností nepovažujeme za zeleň "rozkvetlé záhonky", které financuje jiná politická strana MČP4, aby zakryla fakt, že skutečnou zeleň prodávají na výstavbu domů, jejichž obyvatelé budou zákonitě parkovat na volné ploše louky.Věřím, že Vaše uskupení bude vydělávat peníze z pronájmu státních bytů (jsou-li ještě nějaké k pronájmu) a nikoli jejich prodejem.Věřím Vám, proto Vás budu volit za své zastupitele a přát, abyste se umístili mezi vítězi.Zdraví Blanka Turturro
Děkujeme za důvěru. Čtyřproudou silnici podél Krčské louky rozhodně nechceme, zničilo by to jižní okraj louky a odřízlo sousední domy. Já vyrostl v horním švéďáku přímo naproti. Bylo tam tehdy pole, které postupně zarostlo a teď je tam pěkný kousek přírody. Dokonce jsme ji do návrhu Metropolitního plánu dostali jako zeleň, tak snad nám louka vydrží. My pro to uděláme všechno potřebné. Petr Štěpánek

Zapojte se

Jméno a příjmení
E-mail
Čtvrť
Návrh či otázka

Podnět slouží pro interní potřeby Praha 4 sobě v souladu s GDPR. Může být zveřejněn na těchto stránkách včetně totožnosti toho, kdo jej podal. Vyhrazujeme si právo podnět odmítnout, znění redakčně upravit nebo krátit.

Odeslat