Facebook
Menu

Hodkovičky jsou nejjižnější z vilových čtvrtí Prahy 4 při Vltavě. Bohužel, stejně jako řadě dalších vilových čtvrtí, se jí za komunistického režimu nevyhnula někdy necitlivá výstavba panelových domů a již v demokratické době čelí tlakům developerské výstavby. Specifickou částí Hodkoviček je území při Vltavě, kde probíhá intenzivní výstavba, v důsledku které postupně vznikne nové jádro Hodkoviček. Městská část Praha 4 by měla v rámci této výstavby ošetřit, že bude zajištěna dostatečná kvalita občanské vybavenosti a zejména dostatečné kapacity školských zařízení. A jak vidíte budoucnost Hodkoviček Vy?

Témata k Hodkovičkám

Zapojte se

Vybrané příspěvky

Jana Renner: * Zachovat veřejný prostor ve stávajícím stavu: vylepšit zelená prostranství a veřejnou zeleň.* Zachovat lesy a veřejný prostor pro komunitní aktivity. * Zachovat malé prodejny (Billa Vavřenova) a občanskou vybavenost. * Přeji si zachovat stráň mezi ulicemi Údolní a Vavřenova a lesopark v Hodkovičkách.* Revitalizovat okolí školy Jitřní podle návrhu, který vzešel z architektonické studie v rámci projektu BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY.* Zachovat restaurace Pepíno a Pavouk a vylepšit jejich okolí. Je nutné zamezit stavbě developerských projektů v této lokalitě.* Revitalizovat okolí škol Filosofská a Jílovská a těchto lokalitách vylepšit ulice na podle konceptu PLAY STREET.Děkuji!!!
Děkujeme za zcela konkrétní podněty. Ve volebním období 2014-2018 jsme připravili generel veřejných prostranství s důrazem na místní komunitu a zeleň a mrzí nás, že naši nástupci v Radě MČ s ním nepracují. Určitě se k němu po zvolení vrátíme. Předprostory škol jsme připravovali ve spolupráci s žáky a pedagogy v rámci Bezpečné cesty do školy, hodláme v tom pokračovat. Na záchraně Vámi vyjmenované infrastruktury léta pracujeme a v současné době spolupracujeme s kolegou Puci, kterého najdete také na naší kandidátce. Petr Štěpánek

Zapojte se

Jméno a příjmení
E-mail
Čtvrť
Návrh či otázka

Podnět slouží pro interní potřeby Praha 4 sobě v souladu s GDPR. Může být zveřejněn na těchto stránkách včetně totožnosti toho, kdo jej podal. Vyhrazujeme si právo podnět odmítnout, znění redakčně upravit nebo krátit.

Odeslat