Facebook
Menu

RNDr. Jiří Bendl Csc.

přírodovědec, vysokoškolský pedagog, zastupitel MČ Praha 4

Jiří Bendl je především přírodovědec, který dovede oddělit podstatné a nepodstatné záležitosti. Přijít věcem na kloub a hledat dobrá řešení, která zároveň splňující přírodní zákony i logiku věcí a to i s dlouhodobým výhledem.  Velmi se angažuje v prevenci před zdravotně nebezpečnými látkami, které nás ve městě, aniž to mnohdy tušíme, obklopují.  Dlouhodobě tak bojuje za významné zlepšování zdraví občanů a sousedů a za podstatné prodloužení délky života ve zdraví a dobré aktivitě.  Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy přednáší o nebezpečných látkách a jejich migraci v našem životním prostředí.  Je expertním členem Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu a Výboru pro udržitelnou energetiku a dopravu RVUR. Ve městě se též zasazuje o maximum přirozené zeleně a pro posílení biodiverzity, která jinak celosvětově strádá.  Dlouhodobě podporuje zateplování budov, solární a fotovoltaické systémy na střechy, výměníky tepla a je duchovním otcem programu Zelená úsporám. Pro bezpečnou a zdravou cyklodopravu prosadil a dále prosazuje budování samostatné husté sítě od automobilové dopravy oddělených a kvalitních cyklostezek. Podporuje výstavbu vyspělých a bezpečných výběhů pro pejsky po vzoru Helsinek.

Na Praze 4 se také zásadně zaměří na důraznou ochranu občanů a sousedů před všudypřítomnou pouliční kriminalitou, před vykradači sklepů, půd a bytů, proti zlodějům kol, kočárků, stavebního materiálu, zabezpečovací techniky a všeho, co se dá ukrást nebo poničit, jakož i proti obtěžování a násilí od zfetovaných osob, proti jedovatým emisím od opalovačů kradených kabelů a na podstatně větší čistotu chodníků a ulic.

Zapojte se

Jméno a příjmení
E-mail
Čtvrť
Návrh či otázka

Podnět slouží pro interní potřeby Praha 4 sobě v souladu s GDPR. Může být zveřejněn na těchto stránkách včetně totožnosti toho, kdo jej podal. Vyhrazujeme si právo podnět odmítnout, znění redakčně upravit nebo krátit.

Odeslat