Facebook
Menu

Mgr. Robert Gronowski

pedagog v oboru historie a němčiny

Jako člověk, který svůj celý profesní život zasvětil školství a vzdělávání, se každý den setkávám s palčivými problémy výuky našich dětí. Drogy, agresivita, přetěžování žáků i pedagogů, to jsou hlavní témata, která naše společnost musí řešit a kterým se intenzivně věnuji.

Na základě mých zkušeností jsou jedním z významných pozitivních faktorů, které přispívají ke správnému nasměrování našich dětí, mimoškolní aktivity. Mezi ně mohu zařadit například výjezdy žáků do zahraničí nebo mezinárodní spolupráce se zahraničními žáky. Při spolupráci na dlouhodobých projektech studenti využívají nabyté školní znalosti v praxi. Získávají tak větší sebevědomí a lépe se v budoucnosti dokáží prosadit v konkurenčním prostředí. I při výuce přímo ve školách je třeba podporovat především zaměření badatelského charakteru. Tím poskytujeme žákům prostor pro
uplatnění kreativního myšlení a hledání netradičních a inovativních řešení. Tento koncept bych chtěl rozšířit i na dalších školách.

Je také nezbytné s předstihem řešit umístění ukrajinských dětí v novém školním roce tak, aby nedocházelo k přesycení kapacit jednotlivých tříd a byl zachován dobrý standard výuky pro všechny žáky.

Pocházím z Nuslí a žiji zde celý život. Ovlivnily mě jak nuselské dvorky, kde jsem si hrál s kamarády, se kterými mě dodnes pojí nerozlučná sousedská přátelství, tak i atmosféra místních dominant, ať už třeba dnes již neexistující Nuselská mlékárna nebo nuselský kostel sv. Václava s operním pěvcem a farářem, díky kterému jsem získal vztah k laskavému humoru.

Zapojte se

Jméno a příjmení
E-mail
Čtvrť
Návrh či otázka

Podnět slouží pro interní potřeby Praha 4 sobě v souladu s GDPR. Může být zveřejněn na těchto stránkách včetně totožnosti toho, kdo jej podal. Vyhrazujeme si právo podnět odmítnout, znění redakčně upravit nebo krátit.

Odeslat