Facebook
Menu

Mgr. Petr Štěpánek, CSc., kandidát na starostu

přírodovědec, zastupitel, kandidát na starostu

Ahoj sousedé,

demokracie zdola nás stále baví, a tak je mi ctí představit náš nový tým pro podzimní volby do zastupitelstva Městské části Praha 4 pod názvem Praha 4 sobě – sousedé a nezávislí. Ve světle proběhlé koronavirové krize a války na Ukrajině se ukazuje, jak moc důležitá je místní komunita, jak důležité je mít dobrého souseda. Naši kandidátku neskládaly stranické sekretariáty, ale lidé aktivní v místní komunitě. Jsme ze všech částí Prahy 4, v minulosti jsme se zasloužili třeba o vybudování koupaliště Lhotka, přípravu generelu veřejných prostranství nebo zavření všech heren v sousedství našich domovů. Jsme vaši sousedé, žijeme tady!

V červnu jste se s našimi zastupiteli a sousedy zúčastnili projednávání návrhu Metropolitního plánu – nového územního plánu hlavního města Prahy. Posbírali jste pod námitky tisíce podpisů. Vyrostl jsem na sídlišti Krč a vím, jak moc nová výstavba ovlivňuje životy místních. Lidé, kteří nevytáhli paty z kanceláří v centru města, se již roky snaží prosadit zahušťování sídlišť. V návrhu plánu jsou místo občanské a veřejné vybavenosti naplánovány nové budovy o dvanácti a více patrech. V ohrožení je velkoryse pojatá zeleň sídlišť v okolí budovaných zastávek metra D. Nuslím a Michli hrozí silnice vedená starou zástavbou, do Podolí mají nové mosty přivést tisíce dalších aut. Právě díky našim společným připomínkám a námitkám k návrhu územního plánu můžeme jako zástupci veřejnosti hájit zájmy místních obyvatel, našich sousedů proti developerské lobby. Stále je čas se zapojit a dát vědět, v jakém městě chceme žít.

Zapojte se

Jméno a příjmení
E-mail
Čtvrť
Návrh či otázka

Podnět slouží pro interní potřeby Praha 4 sobě v souladu s GDPR. Může být zveřejněn na těchto stránkách včetně totožnosti toho, kdo jej podal. Vyhrazujeme si právo podnět odmítnout, znění redakčně upravit nebo krátit.

Odeslat