Facebook
Menu

Mgr. Jan Slanina

právník, jednatel Krasohledného spolku Dobeška, zastupitel

Můj pradědeček postavil domek v Braníku před více než osmdesáti lety. V krásném prostředí Dobešky jsem vyrostl a ve stejně krásném, zdravém a bezpečném prostředí vychovávám i své dcery.

Jako právník se věnuji správnímu a finančnímu právu. Když se takřka v témže okamžiku jeden bezohledný investor rozhodl postavit uprostřed zahradního města na Dobešce šestipatrový bytový dům a jiný začal kácet stromy v parku na Zeleném pruhu, zjistil jsem, že chci-li pro své dcery zachovat Dobešku takovou, jaká je nyní, musím nasadit své právnické znalosti a zkušenosti.

Od roku 2011 se proto náš Krasohledný spolek Dobeška, o.s. účastní územních řízení, stavebních řízení i řízení o povolení kácení stromů. Podařilo se nám alespoň prozatím zabránit realizaci některých škodlivých záměrů a omezit rozsah jiných. Témuž jsem se věnoval i od roku 2015 jako člen Komise pro územní rozvoj a výstavbu a od roku 2018 jako zastupitel Městské části Praha 4. Velkou, a stále nevyřešenou, výzvou je příprava Metropolitního plánu Prahy. Za Městskou část Praha 4 jsme připravili několik set připomínek a prozatím mnoho z nich nebylo zapracováno. Stále se tedy musíme pokoušet tento smutný stav změnit.

Vedle toho jsem se věnoval také problematice majetku městské části. Tato oblast v sobě spojuje dvě zdánlivě protikladné otázky: na jedné straně spravovat majetek městské části tak, aby přinášel občanům co největší prospěch, ale zároveň jej využívat k plnění úkolů městské části v sociální oblasti. I tyto zdánlivé protiklady však lze skloubit. Například pokud městská část bude k dluhům na nájemném přistupovat proaktivně a citlivě, získá pro své občany zpět více prostředků, ale současně bude předcházet vzniku sociálních problémů.

Těmto oblastem bych se chtěl po letošních volbách věnovat i nadále.

PS: ten bytový dům z úvodu už stojí a bydlí v něm lidé. Jenomže ne v šesti patrech, ale jen se třemi nadzemními podlažími, a ve výrazně menší rozloze. A tak to podle mne má být: cílem není nové zástavbě bránit, ale dbát na to, aby stávající zástavbu doplňovala citlivě a ohleduplně.

 

Zapojte se

Jméno a příjmení
E-mail
Čtvrť
Návrh či otázka

Podnět slouží pro interní potřeby Praha 4 sobě v souladu s GDPR. Může být zveřejněn na těchto stránkách včetně totožnosti toho, kdo jej podal. Vyhrazujeme si právo podnět odmítnout, znění redakčně upravit nebo krátit.

Odeslat