Facebook
Menu

Mgr. Jan Janoušek

referent samosprávy

V Praze 4 žiji od narození a mám tak k naší městské části samozřejmě velmi úzký vztah a určité nároky a představy o tom, jak by se měla městská část rozvíjet a jak by měla radnice komunikovat s občany. Jsem pevně přesvědčený, že na této kandidátce sdružující sousedy z řad zelených a aktivních občanů ze čtyřky, jsem v týmu lidí, který opět může obrátit fungování politické správy Prahy 4 zpět k potřebám a zájmům místních obyvatel.

V minulosti jsme už jasně prokázali, že dokážeme ve spolupráci s místními důležité věci v Praze 4 zásadně měnit k lepšímu a aktivně za ně bojovat – důsledně jsme šli po hazardu a docílili jeho úplného vymýcení, veřejnosti se otevřely Komise Rady MČ, zapojovali jsme místní obyvatele i podnikatele do debat o rozvoji Prahy 4, zasazovali jsme se o to, aby stavební rozvoj nešel na úkor služeb a potřeb místních obyvatel. Společně s vámi jako našimi sousedy z Prahy 4 jsme připomínkovali návrh metropolitního plánu, který by ve stávající podobě mohl zásadně změnit charakter naší městské části. A je toho více..

Já se profesně věnuji už sedm let problematice práce s cizinci a byli jsme to my, kdo v Praze 4 začal poprvé rozvíjet projekty v oblasti jejich integrace. Díky nám jsou tak například naše základní a mateřské školy i další organizace Prahy 4 připraveny zvládat výzvy spojené se současnou uprchlickou situací lépe než mnoho jiných pražských městských částí a jsem na tento úspěch stejně jako na další výsledky naší předchozí práce patřičně hrdý.

Lidé z naší kandidátky už díky svému letitému občanskému angažmá prokázali a stále prokazují, že jsme tým lidí, který tu je pro vás – obyvatele naší městské části, a proto se ucházíme o vaše hlasy. Pevně věřím, že se nám díky vaší podpoře opět podaří dostat do vedení Prahy 4 otevřené a férové političky a politiky, kteří budou pracovat pro naši městskou část společně s vámi a hlavně pro vás.

Zapojte se

Jméno a příjmení
E-mail
Čtvrť
Návrh či otázka

Podnět slouží pro interní potřeby Praha 4 sobě v souladu s GDPR. Může být zveřejněn na těchto stránkách včetně totožnosti toho, kdo jej podal. Vyhrazujeme si právo podnět odmítnout, znění redakčně upravit nebo krátit.

Odeslat