Facebook
Menu

Mgr. Iva Kotvová

geografka, zastupitelka, místostarostka MČ Praha 4 (2014-2019)

V Praze 4, v Braníku u Vltavy a Barrandovského mostu žiji celý svůj dospělý život, vychovali jsme zde dvě dcery, na procházkách kolem řeky venčím psa. A právě místo, kde žiji, místo, kde se dobře daří sousedským vztahům, ale také místo, které po léta čelí narůstající dopravní zátěži a přehnaným developerským záměrům, mne přivedlo ke komunální politice. 

Dlouhá léta jsme s kolegy působili v opozičních lavicích, kdy věci byly často černobílé. Vystupovali jsme proti nevýhodným prodejům obecního majetku, informovali jsme občany o stavebních záměrech, bránili jsme návratu kamionů na Jižní spojku, zabránili jsme společně se sousedy plánům na slučování a rušení některých škol, včetně té branické, která je dnes plná dětí. 

Později, v letech 2014 – 2019 pracoval náš tým i díky podpoře občanů ve vedení radnice. Podařilo se nám zásadním způsobem proměňovat to podstatné - přístup radnice k občanům. Dříve byli občané často na radnici nevítanými hosty, díky našemu působení se dnes pravidelně účastní zasedání výborů a komisí, zapojují se do rozhodování. Jako místostarostka pro oblast sociální, zdravotní a rodinné politiky jsem se každodenně setkávala s lidmi všech generací při různých příležitostech. Využila jsem ale také možnosti financování z evropských fondů a zrekonstruovali jsme dlouhodobě chátrající objekt bývalých jeslí na azylový dům pro rodiny s dětmi. Slouží teď rodinám k překlenutí krizové životní situace spojené se ztrátou bydlení. Vzniklo 12 samostatných zařízených ubytovacích jednotek, v objektu vzniklo i dalších 6 malometrážních bytů. Pomocí fondů jsme kromě jiného financovali i některé projekty na zateplování školských objektů, což pak přináší úsporu energie i provozních výdajů. Tomu je i do budoucna zapotřebí věnovat zvýšené úsilí. 

Komunální politika je řešení mnoha drobných každodenních problémů, ale je to také běh na dlouhou trať. Uskutečnění záměrů a vizí vyžaduje spoustu trpělivosti, odhodlání i odvahy. Někdy se i zdánlivě jednoduchá věc zasekne na neochotě nebo nevůli lidí, kteří ji mají řešit. Důležité je ale nenechat se odradit a vytrvat. 

Před lety se občané nám, ještě jako opozičním zastupitelům, ozvali proti hrozící zástavbě na zavřeném koupališti na Lhotce, po letech se podařilo vybudovat nové biotopové koupaliště. Před časem blikala v některých ulicích světla herních automatů na každém kroku, dnes už jsou na místech posledních heren nové obchody a provozovny. 

To a mnoho dalšího se podařilo díky vytrvalému úsilí našich zastupitelů a zastupitelek ve spolupráci se sousedy, spolky, lidmi, kterým záleží na místě, kde žijí. 

Mnoho úkolů je před námi a dnešní rychle se měnící svět přináší další složité výzvy. Buďte při tom zase s námi.
Zapojte se

Jméno a příjmení
E-mail
Čtvrť
Návrh či otázka

Podnět slouží pro interní potřeby Praha 4 sobě v souladu s GDPR. Může být zveřejněn na těchto stránkách včetně totožnosti toho, kdo jej podal. Vyhrazujeme si právo podnět odmítnout, znění redakčně upravit nebo krátit.

Odeslat