Facebook
Menu

Mgr. Eva Benešová

učitelka, místopředsedkyně spolku Domov Michle, spoluzakladatelka Fondu dostupného bydlení

K zájmu o komunální politiku resp. věci veřejné mne přivedlo rychle bující administrativní centrum na Brumlovce. Před zavedením zón parkovacích stání byla Michle bezplatným parkovištěm pro zaměstnance BB Centra, které je ve dnech volna stále zcela mrtvým místem. Mnoho sousedů, které jsem díky této aktivitě poznala, velmi negativně vnímá, že jim zmizela dostupná sportoviště i původní centrum Brumlovka s širokým kulturním i sportovním využitím. Bohužel si zvykli, že dlouhou dobu neměli šanci nic změnit.

Až v minulém volebním období se jich mnoho zapojilo do participativních akcí k plánované výstavbě v Michli, které pořádala tehdejší radní pro územní rozvoj Alžběta Rejchrtová. Začali vnímat, že době všemocné ODS odzvonilo a že se věci dají pomalu měnit. Podíleli se na návrhu nové podoby parku V Zápolí, který současné vedení radnice „úspěšně“ zastavilo a naopak již developerovi slíbilo na Brumlovce přihrát další městské pozemky k zastavění. I přes zklamání ze současného vedení radnice zde zůstalo mnoho lidí aktivních a jsou členy spolku Domov Michle, jehož jsem místopředsedkyní.

Nejsme militantními odpůrci jakékoliv výstavby, spíše se chceme podílet na proměnách místa, kde žijeme, zejména když už je tak fatálně zatíženo BB Centrem. Při různých příležitostech i v rámci akce „Zažít město jinak“ jsme pořádali sousedská setkání právě v parku V Zápolí.

V roce 2020 jsme s manželem spoluzaložili Fond dostupného bydlení (dalším spoluzakladatelem je Platforma pro sociální bydlení), jehož cílem je z půjček lidí kupovat byty a poskytovat je jako sociální bydlení znevýhodněným občanům. V současné době jsem aktivní zejména v lokalitách Ústí nad Labem, Most či v Chomutově, již jsme pronajali 14 bytů a další dva byly předány v minulém týdnu. 

V minulém roce jsem prostřednictvím naší Facebookové sousedské Michelské skupiny vybrala peníze na cca 20 notebooků pro děti ze základních škol, které neměly PC a nemohly se připojovat na distanční výuku, případně plnit úkoly. 

V tomto školním roce se mi podařilo zorganizovat placení obědů ukrajinským dětem, které přišly do našich škol v důsledku válečného konfliktu. Dárci, kteří se zapojili do původně malé spontánní akce na sociálních sítích, nakonec pomohli zaplatit obědy a mnohdy i školné ukrajinským dětem napříč celou ČR.

Pomáhat těm, kteří měli v životě méně štěstí, považuji za důležité – solidarita je podle mne jedním z nejdůležitějších stavebních kamenů každé fungující společnosti. Také bych ráda přispěla k tomu, aby na lidé nerezignovali na své okolí proto, že jejich problém, názor či návrh řešení volené zástupce stejně nezajímá. Naopak bych si přála, aby právě vstřícný přístup volených zástupců vybídl obyvatele k větší aktivitě a zájmu. 

V zastupitelstvu bych se ráda věnovala územnímu rozvoji, dopravě a životnímu prostředí. I když mne k nim přirozeně dovedl nejprve zájem o vlastní okolí, měla jsem za několik let možnost seznámit se s celočtyřkovými problémy v této oblasti. 

 

Zapojte se

Jméno a příjmení
E-mail
Čtvrť
Návrh či otázka

Podnět slouží pro interní potřeby Praha 4 sobě v souladu s GDPR. Může být zveřejněn na těchto stránkách včetně totožnosti toho, kdo jej podal. Vyhrazujeme si právo podnět odmítnout, znění redakčně upravit nebo krátit.

Odeslat