Facebook
Menu

Mgr. Alžběta Rejchrtová

překladatelka, zastupitelka, radní MČ Praha 4 pro územní rozvoj (2014-2018)

Před mnoha lety jsem se svými sousedy z Michle založila spolek Občané postižení Severojižní magistrálou. Chtěli jsme společně zabránit stavebním záměrům, které do naší dopravně zatížené oblasti přinášely další hluk a znečištění, jako byly např. nájezdová rampa na kraji hřiště školy v Bítovské, nová mimoúrovňová křižovatka na Kačerově a předimenzované administrativní objekty v BB Centru a na Pankráci. Právě v té době jsem se začala zajímat o to, jak funguje správa celého města, dopravní politika a především územní plánování.

Zastávám názor, že město patří lidem, ne architektům a developerům, a nepatří ani politikům. Ti mají město spravovat ku prospěchu svých spoluobčanů, sousedů, a ne ve prospěch vlastní. Proto jsem v roce 2006 vstoupila do lokální politiky, a když jsem se v letech 2014-2018 stala na Praze 4 radní pro územní rozvoj, začala jsem spolu se svými kolegy tyto principy naplňovat. Otevřeli jsme všechny komise a výbory veřejnosti. Setkávali jsme se s lidmi na plánovacích setkáních a sociologických šetřeních, dali jsme s nimi dohromady Generel veřejných prostranství. 

Věděla jsem, že výstavbu na stavebních pozemcích nejde zastavit, ale lze ji regulovat tak, aby do sousedství zapadala a také mu něco přinesla. V Dolní Michli např. hrozilo, že na řadě míst developeři své stavební pozemky vytěží na maximum. Nejprve jsem se za městskou část připojila k žalobě sousedů na předimenzovaný projekt v ulici U Michelského mlýna, a vyhráli jsme. Potom jsem nechala pro celou oblast zpracovat územní studii, která nastavila limity rozvoje, stanovila výšky a objemy staveb a vymezila podíl veřejných prostranství a zelených ploch. Do dnešních dnů již několik developerů vyhovělo požadavkům studie a redukovalo kapacitu svých záměrů na polovinu, počet zelených prostranství byl rozšířen. Takto jsem postupovala i při svých dalších jednáních s developery. Požadovala jsem od nich, aby ze svého zisku investovali do občanské vybavenosti, do školek, komunitních center, parků či dostupného bydlení.  Z mé iniciativy vybudoval developer na své náklady vodní prvky v parku Na Pankráci. 

Další rozpracované projekty mělo dotáhnout současné vedení radnice, bohužel kontribuce od developerů nejsou zakotveny v žádných smlouvách. Současné vedení také nerealizuje připravené projekty na vylepšení veřejných prostranství, např. v předprostorech škol, které by se zejména na sídlištích mohly stát důležitými centry místního života. Právě proto jsem se rozhodla opět kandidovat v letošních volbách, aby věci započaté s účastí a podle přání občanů- sousedů, byly dokončeny, aby nový územní plán vycházel z potřeb lidí žijících v tomto městě a nevycházel vstříc těm, kteří v něm vidí snadnou kořist a zdroj zisku. Myslím si, že to nejsou neuskutečnitelné cíle, pokud bude hlas sousedů a jejich volených zástupců dostatečně silný. Podařilo se již mnohé, dokonce i nájezdové a sjízdné rampy na magistrálu v Michli byly po dlouhých letech z Metropolitního plánu vypuštěny. 

Zapojte se

Jméno a příjmení
E-mail
Čtvrť
Návrh či otázka

Podnět slouží pro interní potřeby Praha 4 sobě v souladu s GDPR. Může být zveřejněn na těchto stránkách včetně totožnosti toho, kdo jej podal. Vyhrazujeme si právo podnět odmítnout, znění redakčně upravit nebo krátit.

Odeslat