Facebook
Menu

Ing. Pavla Setničková Nováková

IT programová manžerka, předsedkyně spolku Lipensko pro život, z.s.

Od narození mám blízký vztah k přírodě a ke zvířatům. Vždy jsem se k nim snažila chovat ohleduplně a respektovat jejich prostředí. Žila jsem ale dlouho jako většina lidí, soustředěna na svůj život a bez aktivní starosti o své okolí. Upřímně musím přiznat, že se můj postoj začal měnit zejména po narození dcery.  Tím, že devastace přírody a dopady klimatické změny byly stále více zřejmé, začalo mi docházet, že pro ni chci jinou budoucnost. Protože jsem žena činu, začala jsem se před 5 lety aktivně podílet na dobrovolnické činnosti v organizaci Duha, kde jsem pomáhala s ochranou šelem v Čechách. Využila jsem přitom zkušeností, které jsem získala více než dvacetiletou praxí při řízení projektů implementace velkých podnikových systémů a při zavádění a optimalizaci IT servisních procesů v českých i mezinárodních firmách. 

Moje cesta dále zcela přirozeně vedla do klimatického hnutí a následně do Strany zelených v Praze 4. Jak říká spolupředsedkyně Strany zelených Magdalena Davis, chceš-li změnu, musíš se jí stát. Pokud se změny nezačnou odehrávat v politické sféře, nikam se nepohneme. 

Můj život získal další dimenzi v loňském roce, kdy jsem se stala spoluzakladatelkou spolku Lipensko pro život, jehož jsem v současné době předsedkyní. Společně s dalšími 7 spolky se snažíme na Lipensku zabránit rozsáhlé developerské výstavbě. 

Jsem přesvědčena, že příprava naší krajiny a našich měst na klimatickou změnu se musí odehrávat zejména na lokální úrovni, neboť tam jsou lidé, kteří znají místní prostředí a vědí o konkrétních problémech. 

Je nesmírně důležité zapojovat do rozhodování všechny občany, protože je to jejich prostředí, v němž  budou žít i jejich děti.  Po boku zkušených kolegů, kteří se o stejný cíl snažili v minulém volebním období, budu ráda pracovat na tom, aby Praha 4 byla zelenější a příjemnější pro život. Zeleň je ve městech velmi důležitá, neboť snižuje okolní teplotu, čistí vzduch a je důležitá i pro naši psychiku. Proto bych chtěla, aby správa zeleně na Praze 4 doznala v příštím volebním období podstatných změn, aby byl snížen počet sečí trávy a nedocházelo tak k vysychání trávníků a zvyšování prašnosti, aby tam, kde je to možné vznikaly bezúdržbové květnaté louky nebo bezúdržbové porosty, které není nutné sekat. Budu podporovat instalaci solárních panelů na všech veřejných budovách, zřizování retenčních nádrží a budu se snažit se o to, aby nová výstavba odpovídala nejnovějším poznatkům modrozelené architektury.

Zapojte se

Jméno a příjmení
E-mail
Čtvrť
Návrh či otázka

Podnět slouží pro interní potřeby Praha 4 sobě v souladu s GDPR. Může být zveřejněn na těchto stránkách včetně totožnosti toho, kdo jej podal. Vyhrazujeme si právo podnět odmítnout, znění redakčně upravit nebo krátit.

Odeslat