14

Do veřejného dění jsem se začal zapojovat krátce po roce 2000. Bydlel jsem tehdy na Pankrácké pláni nedaleko Zelené lišky, kde se chystala výstavba předimenzovaného administrativního komplexu, kterému mělo padnout za oběť přes 70 vzrostlých stromů a měl do této čtvrti přivést i neúměrnou zátěž individuální automobilovou dopravou. Byl to právě ten impulz, kdy mi došlo, že pokud nic neudělám, uskuteční se věc, která tuto čtvrť na dlouhou dobu nevratně a nepříznivě poznamená. Spolu se sousedy jsme založili spolek, začali se účastnit správních řízení, přesvědčovat k účasti v nich další obyvatele a interpelovat tehdejší zastupitele. Stálo to mnoho úsilí a času, ale zmíněná nechtěná budova dodnes nestojí, zato stromořadí určené tehdy k pokácení žije. Mezitím jsem se začal zapojovat do mnoha dalších kauz a pronikat nejen do problematiky životního prostředí, ale také územního rozvoje nebo dopravy a vnímat tak dění v naší městské části v širším kontextu. Spolupracoval jsem přitom i s dalšími spolky a také se zastupiteli Zelených, kteří od počátku důsledně hájili veřejný zájem. Brzy jsem se pak i já stal Zeleným a těší mě, že se našim zastupitelům podařilo v tomto volebním období uspět a prosadit řadu změn k lepšímu, od transparentnější radnice, mnohem širší možnosti zapojení veřejnosti do správy věcí veřejných až po eliminaci hazardu. Ukázalo se, že tyto aktivity mají smysl a proto stojí zato pokračovat v nich i v nadcházejícím volebním období. Hlas pro Zelené je tedy hlasem pro slušnost, zodpovědnost, transparentnost a prosazování nejširšího veřejného zájmu.

Zdeněk Holeček

personalista