3

Jiří Bendl je uznávaným odborníkem v ochraně lidského zdraví a přírody před znečištěním, a to z ovzduší, z vod i potravin. Zkušeně aplikuje přírodní vědy ke zlepšení kvality života i prodloužení délky života ve zdraví, jak obyvatel ČR, tak i Prahy 4. Přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a mezinárodně hájí přírodu, krajinu a biodiverzitu před jejím zničením. Odhaluje nebezpečné chemické látky v ovzduší, které každodenně dýcháme a zasazuje se za jejich snižování z dopravy i energetiky. Rovněž zastupoval Česko na poslední Světové konferenci ke klimatu. Je autorem četných vědeckých publikací, strategií a je členem několika mezinárodních vědeckých a pracovních skupin řešících závažná ohrožení udržitelného rozvoje lidstva. Prosazuje plánované zodpovědné rodičovství v rozvojovém světě ke zmenšení populačního růstu, zklidňování dopravy, snižování hluku, snižování škodlivých emisí, čistou mobilitu, budování cyklostezek i kvalitních chodníků, ochranu zeleně, stromů a biokoridorů, příměstskou železnici, elektromobilitu, CNG mobilitu, obnovitelné zdroje energie na střechy domů a zateplování budov. Po Praze jej můžete vidět každodenně v létě i v zimě jezdit do práce na kole. Svoji praktickou dráhu začínal jako učeň zedník, stavař a geolog. Sportoval jako judista, závodní volejbalista, a nyní potápěč freedivista a cyklista. „Odstraněním stresů z města, lze město přeměnit na kvalitní, zdravé a pohodové žití v souladu s léčivou a pestrou přírodou a bohatou kulturou.“         

RNDr. Jiří Bendl, CSc.

přírodovědec