6    

Můj pradědeček postavil domek v Braníku před více než osmdesáti lety. V krásném prostředí Dobešky jsem vyrostl a ve stejně krásném, zdravém a bezpečném prostředí vychovávám i své dcery.

Jako právník se věnuji správnímu a finančnímu právu. Když se takřka v témže okamžiku jeden bezohledný investor rozhodl postavit uprostřed zahradního města na Dobešce šestipatrový bytový dům a jiný začal kácet stromy v parku na Zeleném Pruhu, zjistil jsem, že chci-li pro své dcery zachovat Dobešku takovou, jaká je nyní, musím nasadit své právnické znalosti a zkušenosti.

Od roku 2011 se proto náš Krasohledný spolek Dobeška, o.s. účastní územních řízení, stavebních řízení i řízení o povolení kácení stromů. Podařilo se nám alespoň prozatím zabránit realizaci některých škodlivých záměrů a omezit rozsah jiných.

Věřím ale, že obec či městská část má chránit i ty, kteří nemají odborné znalosti, zkušenosti či prostě jen čas a energii k tomu, aby své zájmy chránili sami, a proto jsem se rozhodl nabídnout své znalosti, zkušenosti čas a energii občanům Prahy 4. Od roku 2015 jsem pro naplnění tohoto cíle pracoval v Komisi územního rozvoje a výstavby Rady Městské části Praha 4.

Pro příští volební období bude největší výzvou příprava Metropolitního plánu Prahy. Za Městskou část Praha 4 jsme připravili několik set připomínek, a nyní budeme muset pracovat na tom, aby byly v plné míře zapracovány.

PS: ten bytový dům z úvodu už se staví – jenomže ne s šesti patry, ale jen se třemi nadzemními podlažími, a ve výrazně menší rozloze. A tak to podle mne má být: cílem není nové zástavbě bránit, ale dbát na to, aby stávající zástavbu doplňovala citlivě a ohleduplně.

Mgr. Jan Slanina

právník, jednatel Krasohledného spolku Dobeška, o.s.