13

K Praze 4 mám speciální vztah. Narodil jsem se zde a celý život bez přestávky na čtyřce i bydlím a nehodlám na tom nic měnit. Pochopitelně mi tak záleželo a záleží na tom, jakým směrem se bude vývoj v mé rodné městské části ubírat - zda tu bude přibývat více stromů, parků a hřišť nebo naopak bezhlavě stavěných administrativních budov, aut, prachu a hluku. Zda budou místní obyvatelé ze strany radnice podporováni v rozvoji sousedského života, předem a včas informování o plánovaných změnách a stavebních projektech v okolí jejich bydliště a městská část se bude rozvíjet v dialogu s obyvateli čtyřky nebo zda bude radnice pokoutně schvalovat nesmyslné projekty bez ohledu na názory místních obyvatel.

Chci aby se radnice naší městské části i nadále jako v posledních čtyřech letech zasazovala o to, abychom mohli žít v Praze 4, která se rozvíjí podle představ obyvatel a ne jen podle zájmů developerů - abychom mohli žít ve městě, kde stromů a zeleně přibývá a ne naopak, kde politici plní své sliby a myslí dále do budoucnosti a ne jen v horizontu jednoho volebního období.

Zelení ve spojení s nezávislými kandidáty z řad místních aktivních obyvatel pro mě představují budoucnost – budoucnost Prahy 4 tak, jak si ji přeji vidět i já. Bude mi ctí a radostí zasazovat se o to, aby byla naše městská část moderní, zdravá a živá a přinášela svým obyvatelům pocit hrdosti a také radosti z toho, že mohou žít právě v Praze 4.

Mgr. Jan Janoušek

specialista v oblasti veřejné správy