10

Ing. Daniel Mourek, manažer projektů v udržitelné dopravě a cyklo/turistice, zastupitel městské části Praha 4 v letech 2002-2006, posledních 20 let aktivní v neziskovém sektoru v udržitelném rozvoji měst a obcí, 

zastupitel MČ Praha 4 v letech 2002-2006.

Za svou programovou prioritu považuji zlepšení podmínek pro cyklisty a pěší na Praze 4, zlepšení stavu a využití veřejných prostranství, zeleně a kultury a podporu neziskových organizací v Podolí. Zasazuji se o větší propojení městské části Praha 4 s obdobnou vídeňskou městskou částí a přenos know-how v otázce bydlení a komunitního života. Po Praze se pohybuji výhradně na kole či se psem (na kole), Česko zastupuji v evropských platformách pro cyklisty a cyklostezky.

Ing. Daniel Mourek

projektový manažer