7

Vtěchto volbách obhajuji mandát zastupitele MČ Praha 4, který jsem měl tu čest vykonávat vuplynulém volebním období 2014 - 2018. Před čtyřmi lety jsem si dal na předvolební plakát heslo „Rozhodování občanům, ne developerům“ a podle mého názoru se Zeleným zastupitelům, radním a starostovi Prahy 4 toto heslo podařilo naplnit. Lidé vokolí plánované výstavby jsou dnes informováni o stavebních záměrech předem, mohou je projednávat na otevřených zasedáních Komise územního rozvoje a výstavby, rozhodnutí stavebního úřadu na Praze 4 již nejsou vydávána na politickou objednávku, naopak developerské záměry jsou přizpůsobovány požadavkům radnice a developeři vracejí do veřejného prostoru určitou hodnotu jako kompenzační opatření obyvatelům městské části.

Jako zastupitel, ekonom jsem přijal funkci předsedy dozorčí rady společnosti 4-Energetická, a.s. Podařilo se nám ukončit nebo změnit nevýhodné smlouvy, snížit náklady společnosti a nejprve stabilizovat a poté snížit ceny tepla pro odběratele. VKomisi pro řešení pohledávek, jejíž jsem byl předsedou, jsme se snažili citlivě řešit problémy obyvatel Prahy 4, kteří se znějakého důvodu ocitli vobtížné životní situaci.

Celé volební období jsem pozorně sledoval vývoj prací na návrhu nového územního plánu Prahy, tzv. Metropolitního plánu. Územní plán je pro život ve městě naprosto zásadní dokument. Knávrhu Metropolitního plánu, který připravili architekti Institutu pro plánování a rozvoj, mám jako občan Prahy řadu výhrad. Připomínky kjeho návrhu, které jsem pomáhal zpracovat, a které jsou zaměřeny na okolí Severojižní magistrály včetně Sídliště Michelská, si můžete přečíst zde: www.kauza-magistrala.net. 

Ještě mnohem rozsáhlejší připomínky zpracovala a přijala Městská část Praha 4 pod vedením naší radní pro územní rozvoj Alžběty Rejchrtové. Názor nás Zelených je, že návrh Metropolitního plánu je špatně vmnoha ohledech, zejména vtom, že nechrání obyvatele města před nežádoucími důsledky nové výstavby tím, že stanovuje příliš liberální a nejasné podmínky a je tak vrozporu se zákonnými požadavky na tvorbu územních plánů. Prosazení připomínek a opravu Metropolitního plánu vdalším procesu jeho přijímání považuji za prioritu a prosím vás o další mandát kjejímu naplňování.

Ing. Daniel Kunc

zastupitel MČ Praha 4, daňový poradce